Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəli

Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəliTorpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəliTorpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəliTorpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəliTorpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəliTorpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin tələbələrinin ikinci yarım ili üçün tədris məşğələlərinin cədvəli