Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır

Dövlətimizin aqrar sahəyə göstərdiyi qayğının nəticəsi olaraq respublikamızın 11 bölgəsində torpaq və bitkilərin analiz olunması üçün aqrokimya laboratoriyaları açılmışdır . Bu tipli laboratoriyanın biri də ADAU-nun aqronomluq fakültəsinin torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında quraşdırılmışdır . Həmin laboratoriyada digər kafedraların hamısı öz elmi – tədqiqat işləri üçün torpaq və bitki analizləri apara biləcəklər .

Bu laboratoriyada bitkilərin həyatı üçün zəruri olan bütün makro və mikro elementləri təyin etmək mümkündür. Bundan əlavə torpağın aqrokimyəvi, bioloji , su-fiziki , hava və istilik xassələrini də təyin etməyə imkan vardır .

Laboratoriyanın ən üstün cəhətlərindən biri də odur ki, burada torpaq və bitkilərin tərkibində olan ağır metalları , zəhərli maddələri , aşkar etmək mümkün olacaqdır .

Hazırda 2 tələbəmiz və bir laborantımız Bakı şəhərində bu laboratoriyanın iş prinsipini öyrənib gəliblər və laboratoriya işə başlayıbdır.

Laboratoriya Respublikamızın bütün bölgələrində fəaliyyət göstərən fermerlərə xidmət etməyi nəzərdə tutmuşdur .

Laboratoriyanın fəaliyyət göstərdiyi ünvan: Gəncə şəhər ,Ozan küçəsi 208 , aqronomluq fakültəsinin tədris binasının birinci mərtəbəsi

Əlaqə telefonu : (+994 22) 256-91-00

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdırTorpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdırTorpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdırTorpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır
Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır
Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır
Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır
Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır
Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyətə başlamışdır