DEKANLIQ

DEKANLIQ


Xəlilov Xalıq Qurban oğlu
Dekan,
dosentDEKANLIQ


Məmmədova Sahilə Qabil qızı
Dekan müavini,
assistent