Aqrokimya kafedrası

Aqrokimya kafedrası
Əsası 1920-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstutunun nəzdində qoyulan və müxtəlif dövrlərdə “Torpaqşünaslıq və geologiya“ “Torpaqşünaslıq və meliorasiya”, “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “Torpaqşünaslıq və ekoloji kənd təsərrüfatı” adlandırılmış bu kafedra öz fəaliyyəti dövründə Azərbaycana böyük töhfələr vermişdir. Kafedraya yarandığı gündən müxtəlif illərdə bu sahədə tanınmış alimlər: D.İvanov, P.Kurçatov, H.Xəlilov, B.Bayramov, T.Əliyev, Z.Süleymanov rəhbərlik etmişlər.

Aqrokimya kafedrasının fəaliyyətinin əsas istiqaməti torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq torpaq münbitliyini qoruyub saxlamaq, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını və keyfiyyətini yüksəltmək üçün gübrə normalarının optimallaşdırılmasından ibarətdir. Hal-hazırda kafedrada 9 nəfər professor müəllim heyəti çalışır. Onlardan 1 nəfər aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor, 3 nəfər aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, onlardan 2 nəfər dosent, 1 nəfər baş müəllim, 4 nəfər isə assistent kafedranın profilinə uyğun elmi-tədqiqat işləri aparırlar.

Aqrokimya kafedrasıAqrokimya kafedrasıAqrokimya kafedrası


KAFEDRA MÜDİRİ


Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Hüseynov Məhəmməd Səfiyar oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Zeynalova Aygün Nürəddin qızı
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Günay Ələsgər qızı
Baş müəllim, aqrar elm.üzrə fəl.dok
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hacıyeva Gülnarə İbrahim qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İsrafilova Rüxsarə Vidadi qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Allahyarova Səkinə İsmayıl qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Bəhmənli Mətanət Elçin qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abbasova Nərgiz Tahir qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)