MADDİ-TEXNİKİ BAZA

BİTKİ KLİNİKASI
Bitki klinikasıADAU-nun bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərir. Bu diaqnostika laboratoriyası ən müasir avadanlıqlar və yeni metodlarla aşağıdaki xidmətləri göstərir:

torpağın kimyəvi analizi; torpaqda zərərvericilərin təyini;
açıq və qapalı sahədəki bitki xəstəliklərinin (göbələk, bakterial və virus) təyini;
bitki xəstəliklərinə qarşı preparatların tətbiqi;
kənd təsərrüfatı zərərvericilərinin təyini;
preparatların effektivliyinin təyini

MADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZA


LABORATORİYALAR

MADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA