TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

Torpaqşünaslıq və aqrokimya*
Bitki mühafizəsi*

*Yalnız dövlət sifarişi əsasında
*Bitki mühafizəsi ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığı həm də Türkiyənin Ege Universiteti ilə ikili diplom proqramı əsasında aparılır.

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

Aqrokimya
Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması
Torpaqşünaslıq
Bitkilərin mühafizəsi
Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi
Bitkilərin karantini

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Bitkilərin mühafizəsi
Torpaqşünaslıq
Aqrokimya
Fitopatologiya
Entomologiya