Tələbələr torpağın makromorfoloji əlamətləri ilə tanış olublar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültəsinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya ixtisasının bir qrup 4-cü kurs tələbəsi Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri dosent Arif Hüseynovun rəhbərliyi və assistent Məhsəti İsmayılovanın iştirakı ilə Kür ətrafı çaybasar torpaqlarının makromorfoloji əlamətləri ilə tanış olublar.

Tələbələr torpağın makromorfoloji əlamətləri ilə tanış olublarTələbələr torpağın makromorfoloji əlamətləri ilə tanış olublarTələbələr torpağın makromorfoloji əlamətləri ilə tanış olublar